Proč je zde toto nakladatelství a informace pro čtenáře

Jsme zde proto, aby jste vy měli možnost přečíst si i knihy, které vám některé nakladatelství z nějakého důvodu nechtěli a nebo nemohli předložit ke čtení. Pokud budete mít třeba rukopis uschovaný doma v šuplíku a lámete si hlavu co dál, obraťte se na nás.
Sestavil jsme pro vás jakýsi návod v »Podpoře pro autory«. Naleznete tam návod jak postupovat, aby se váš rukopis stal knihou.
Přeji Vám kolegyně a kolegové k Vaší tvorbě hodně úspěchů, jasnou mysl, dobrou inspiraci a kus potřebného štěstí.
Mimochodem, jedni z nejslavnějších spisovatelů byli vydavateli odmítáni, protože se nesnažili zavděčit se všem. Jejich později slavná díla byla posouzena jako brak, nesmysl, utopie, nebo jako neprodejný autorský sen. Přesto jejich díla vyšla později v milionových nákladech.


Václav Řehák
Podpora pro autory

Jak správně oslovit nakladatelství, a jak nabídnout nakladatelství svůj rukopis.

Pokud nemáte dokončen rukopis, je celkem zbytečné oslovovat jakékoliv nakladatelství s tím, že jednou v budoucnosti, chcete vydat knihu. Automaticky se v očích nakladatelů posouváte do pozice: jednou, možná, uvidíme, výhledově... Ať již chcete, a nebo ne, vypadá to neseriózně. A tam být jistě nechcete.

Nicméně, pokud již máte rukopis napsán a máte zájem ho u nás vydat, je nezbytné dodržet následující pokyny.


1) Zvolte správné nakladatelství. Tedy takové, které se zabývá obdobnou tvorbou. Je to toto nakladatelství?
2) Nikdy neposílejte v prvním emailu hned rukopis.
3) Pošlete nejdříve informativní email o sobě. O vaši osobě, o vašich autorských zkušenostech, informace o tom, zda jste již někde něco vydali, zda máte svoje www stránky, zda píšete blog, přispíváte do časopisu, máte vědecké publikace…
4) Tyto informace uveďte hned na začátek emailu, aby se mohl kdokoliv z nakladatelství podívat na vaši tvorbu
5) Rozhodně uveďte svoje vzdělání a věk, ještě lepší je přiložit svoje Curriculum Vitae svůj životopis.
6) Nabídněte nakladatelství svůj rukopis v pár odstavcích, stručně a jasně. Nikdo z redaktorů nebude číst celé stránky textu o budoucí knize od neznámého autora. A přiložte jednu, dvě stranky textu z rukopisu.
7) Uveďte proč si myslíte, že by Váš rukopis mohl zaujmout čtenáře.
8) Uveďte kdy naposledy, a kdo, napsal obdobnou knihu, a v čem je vaše kniha jiná než ona již napsaná kniha. A uveďte kolik knih na obdobné téma vyšlo za poslední 3 roky. Toto si skutečně vyhledejte. Ukážete nám, že doopravdy máte zájem knihu vydat.
9) Napište pro kterou cílovou skupinu je rukopis určen.
10) Napište nám, proč oslovujete právě toto nakladatelství. 
11) Napište o jaký jde žánr. Komu ze čtenářů je kniha určena. Pohádky, básně, román, naučná literatura atd.
12) Teprve zde se zeptejte v emailu, zda smíte zaslat rukopis k nahlédnutí.
13) Potom napište dál do emailu, jak dlouho budete čekat na odpověď, než nabídnete svůj rukopis jinému nakladatelství.
14) Rozlučte se celým jménem, doplňte adresu, telefon, email, webovou stránku, odkaz na blog.
15) Přečte si prosím naše »Právní stanovisko« a zvlášť bod 9. Kde si vyhrazujeme jaká autorská díla budeme odmítat bez udání důvodu.
16) Nikdy nenabízejte rukopis dalšímu nakladatelství zároveň, pokud ho zašlete nám. Kdyby se nakonec stalo, že by Vám rukopis vzalo naše a zároveň i jiné nakladatelství – rukopis Vám nevydáme. A to ani tehdy, pokud by jste ho chtěli vydat ve svém vlastním nákladu. 
Nebudeme spolupracovat s neseriózními autory. To Vám každý nakladatel potvrdí. A ani jedno z oslovených nakladatelství s Vámi již nikdy žádnou smlouvu o vydání knihy neuzavře.

Pokud dodržíte výše popsané body, nebude naše nakladatelství Váš rukopis určitě ignorovat. Odpovíme Vám buď kladně, a Váš rukopis se stane knihou a nebo záporně, ale určitě Vám odpovíme. Což je hodně podstatné. Protože Vy budete vědět, že Vás buď bereme a vydáme, a nebo Vám sdělí náš redaktor důvod proč Vás nevydáme a co máte opravit a zlepšit.
Pamatujte si, že rukopis vhodný k vydání knihy, musí mít:
Úvodní stránku knihy – jak vy si ji představujete a jak vy ji vidíte. Pravděpodobně Vám bude změněna, nicméně z něčeho musí redaktor a grafik vycházet, a nebude ji dělat za vás. To rukopis spíše odmítne.

Stránky rukopisu musí být očíslované. Je celkem jedno zda na krajích nebo uprostřed stránky, ale hlavně dole. Na každé stránce uvádějte v záhlaví jméno autora a název díla. Uveďte také počet slov v rukopisu - zjistíte na počítači.

Rukopis by neměl obsahovat gramatické chyby. Je to na překážku při čtení rukopisu. A redaktor z toho nebude mít dobrý pocit. Korektor Vám rukopis opraví, pokud se k němu ovšem dostane. Takže, raději si gramatiku zkontrolujte.

Rukopis musí být zarovnán v odstavcích a kapitolách. Stylisticky správně, bez dlouhých vět, kde se čtenář ztrácí, bez opakování stále stejných slov. Bez zmatených a nesrozumitelných vět.

Věnujte větší pozornost úpravám, a několikrát si po sobě rukopis přečtěte. Budete překvapeni, kolik chyb naleznete, a kolik úprav budete ještě muset udělat, než rukopis bude zralý k nabídnutí nakladatelství.

Počítejte s tím, že každý čtenář se bude stavět k Vaší knize kriticky. Každý! Tedy mějte svoje dílo dostatečně propracované, a snažte se psát o tématu, o kterém si jste jisti, že něco víte.

Mějte dostatečnou sebedůvěru, první, druhý, třetí neúspěch Vás nemůže odradit. Vy JSTE ÚŽASNÍ, jen to Vaše okolí ještě neví.

Pokud nicméně stále ani po mnohém opakování, nikdo nebude chtít vydat Vaši knihu, vydejte ji svým vlastním nákladem třeba v našem nakladatelství. I toto děláme a umíme.

Těšíme se na spolupráci
Václav Řehák

Addresa

Jahodova 2240
Havlíčkův Brod
58001 

Kontakt

Email: info@zacnetezit.cz